Bloggen startad

Nu är äntligen den gemensamma bloggen för årskurs 4 på Lillåns södra skola startad. Via bloggen kommer vi att delge saker vi jobbar med, redovisa olika arbeten, projekt och andra skojigheter.

Bloggen kommer förhoppningsvis att bli ett utmärkt verktyg för att träna på att skriva olika typer av texter och lära sig om upphovsrätt på Internet. Vår förhoppning är att få till en levande blogg som kan bidra till att skapa goda lärandeprocesser och involvera både elever, lärare, föräldrar och andra som hittar till vår blogg.

/Anders